Aktualności

Budowa kanalizacji postępuje

Wykonawca inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” przekazał w maju dokumentację projektową dla wszystkich etapów wraz z uzyskanymi pozwoleniami na budowę. Pozwala to na rozpoczęcie robót budowlanych także na etapach 2 i 3.


Obecnie firma Machnik Sp. z o.o. prowadzi roboty budowlane w rejonie ulic Długosza i Głowackiego. W związku z problemami leżącymi po stronie Wykonawcy nie rozpoczęto robót w kolejnych ulicach zgodnie z harmonogramem, jednocześnie deklarując wprowadzenie następnych ekip budowlanych oraz intensyfikację robót jeszcze w pierwszym półroczu 2022 roku. Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji.
Od rozpoczęcia prac wykonano: 2,587 km kanalizacji sanitarnej.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Woda dla Ukrainy

Tir w całości wypełniony wodą – ponad 45 tys. butelek! To odpowiedź firm wodociągowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wodociągowców Województwa Śląskiego na apel Mocnej Fundacji o pomoc w zbiórce wody dla Ukrainy.
Mocna Fundacja to grupa ludzi organizujących wsparcie i transport rzeczy pierwszej potrzeby na Ukrainę. Na Facebooku zaapelowała o pomoc humanitarną dla walczących o wolność. Przede wszystkim chodziło o zebranie wody, dużej ilości wody. Nikt nie wie lepiej niż nasza branża, jak katastrofalne skutki ma brak wody. Z tego powodu akcję postanowiło wesprzeć Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. Z apelem do zrzeszonych w organizacji firm zwrócił się prezes Stowarzyszenia Andrzej Malinowski. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W ciągu kilku dni na apel odpowiedziało 21 przedsiębiorstw. Wspólnie zadeklarowały zakup 30 palet wody czyli tyle ile pomieści 1 tir.
Woda, to jedna z tych rzeczy, których brak jest najbardziej odczuwalny w rejonach walk na Ukrainie. Tam gdzie jej brakuje, najbardziej potrzebne są małe poręczne butelki, które można zabrać ze sobą. Firmy wodociągowe z województwa śląskiego zakupiły więc 45.360 butelek o pojemności 0,5 l. Łącznie 22.680 litrów wody.
Konwój z wodą wyruszył 6 kwietnia z Korczowej koło Przemyśla w rejon wschodniej Ukrainy. Cała akcja relacjonowana była przez stację RMF FM, która wspiera pomoc humanitarną organizowaną przez Mocną Fundację. W swoich relacjach podkreśla jak ważne jest współdziałanie i jednoczenie się ludzi i firm w niesieniu pomocy. Branża wodociągowa już nie raz pokazała, że potrafi się zjednoczyć w słusznej sprawie. I tym razem nie mogło być inaczej!
Wspólną akcję „Woda dla Ukrainy” wsparło 21 firm wodociągowych z województwa śląskiego:
1. "AQUAPLUS" Sp. z o.o. w Bobrownikach
2. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
3. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
4. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
5. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
6. Katowickie Wodociągi S.A.
7. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.
8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radzionkowie
9. Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.
10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim
11. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
12. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach
13. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
14. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
15. Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
16. Sosnowieckie Wodociągi S.A.
17. Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
18. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
19. Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
20. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
21. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie.

Postępy w budowie kanalizacji

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, obecnie trwa kontynuacja robót budowlanych w ulicy Długosza, które potrwają w tym rejonie do końca kwietnia.
Prace są również prowadzone w rejonie ulicy Bartosza Głowackiego. Następnie Firma PBI MACHNIK sp. z o.o. z ulicy Bartosza Głowackiego przejdzie w rejon ulicy Gabrieli Zapolskiej.
Intensyfikacja robót ma nastąpić pod koniec kwietnia, gdy Wykonawca wprowadzi dodatkowe dwie brygady. Brygady te zostaną przydzielone w rejony ulicy Jaworznik, oraz ulicy Piaski.
Prognozowane zakończenie dla etapu 1a to czerwiec 2022r. Natomiast dla etapów 1b i 1c Wykonawca przewiduje w zakończenie w okolicach lipca.
Na dzień dzisiejszy wykonano: 2,098 km kanalizacji sanitarnej.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Budowa kanalizacji w Wojkowicach trwa

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”,
W dniu 08 marca zostały zrealizowane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Rodzinnej, w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone odbiory techniczne tego odcinka.
W dniu 08 marca przekazano front robót na ulicy Głowackiego – prace na tej ulicy potrwają około 3 tygodnie, w następnej kolejności firma PBI MACHNIK Sp. z o.o. – Wykonawca robót, rozpocznie prace w rejonie ulicy Gabrieli Zapolskiej.
Trwa kontynuacja robót budowlanych w rejonie ulicy Długosza, które potrwają do końca kwietnia bieżącego roku.
Na dzień 11 marca 2022 r. wykonano: 1389m kanalizacji sanitarnej.
Rozpoczęcie prac w rejonie ulicy Jaworznik zaplanowano na miesiąc kwiecień.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.