Aktualności

Konferencja rozpoczynająca projekt budowy II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na konferencję rozpoczynającą projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

Konferencja odbędzie się w dniu 05 października 2021r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6 w Wojkowicach. Rozpoczęcie i rejestracja uczestników od godziny 8:45.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Konferencję otworzy Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba

 

 

Niższe ciśnienie wody

W ostatnich dniach na terenie Wojkowic występowały problemy związane z ciśnieniem wody w sieci wodociągowej. Były one spowodowane awariami po stronie dostawcy wody – MPWiK Będzin. Pierwsza z awarii została naprawiona we wtorek rano, niestety wieczorem miała miejsce kolejna awaria – tym razem zasilania.

Pracownicy Wojkowickich Wód stale monitorowali sytuację będąc w kontakcie z pracownikami MPWiK Będzin pracującymi przy usuwaniu awarii. Warto dodać, że wspomniane awarie nie spowodowały znaczących przerw w dostawie wody. Natomiast niższe ciśnienie, które było ich następstwem oraz nakładające się na to, panujące w ostatnich dniach, upały które spowodowały zwiększone zużycie wody (np. do podlewania ogródków) sprawiły, że do niektórych Mieszkańców woda docierała w śladowych ilościach, bądź wcale.

Obecnie sytuacja jest opanowana. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Jednocześnie apelujemy, aby w największe upały ograniczyć podlewanie ogrodów wodą z sieci wodociągowej.

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej w Gliwicach działając w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją GL.RZT.70.141.2021 zatwierdził taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat.


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat (2021-2024).


Zgodnie z informacją Polskich Wód, nowa taryfa wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2021 r.


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice.

 

Toaleta to nie śmietnik

Ochrona środowiska, dostosowanie się do zmian klimatycznych, dbanie o zasoby wodne to bardzo duże i ważne tematy. Aby im sprostać nie mniej ważnym, choć niestety pomijanym, jest zapanowanie nad tym, co do wody za naszym pośrednictwem trafia…

Rury kanalizacyjne dostosowane są do tego, aby przepłynęły przez nie produkty bytowe człowieka. Tylko tyle. Tymczasem pracownicy oczyszczalni ścieków codziennie wyławiają nie tylko foliowe reklamówki czy materiały higieniczne. Bywa, że do kanalizacji trafia odzież, kable, meble czy nawet… żywe stworzenia.

Nieodpowiednie użytkowanie kanalizacji ma swoje konsekwencje:

zatory
W wyniku umieszczania w toalecie przedmiotów, które nie powinny się tam znaleźć, zatykają się rury. Może dojść do tego jeszcze na odcinku w domu (poziom wody w toalecie się podnosi, zawartość nie chce spłynąć dalej), ale także w mieście. Wtedy nieczystości, wylewają się na ulicę. Jeśli zator dotrze do oczyszczalni może zapchać pompy w pompowniach ścieków powodując trudne do usunięcia awarie.

skażenie
Czyszczenie ścieków to także proces biologiczny, nastawiony na eliminację substancji, które wydala człowiek oraz tych pochodzących z czynności gospodarczych (gotowanie, sprzątanie) i higieniczno-sanitarnych. Tymczasem do sieci trafia coraz więcej leków i chemikaliów, które zaburzają proces oczyszczania ścieków. Ich składy chemiczne niszczą florę bakteryjną, zanieczyszczają wody oraz negatywnie wpływają na życie fauny i flory.

szczury
Wrzucanie do toalety resztek z posiłków jest zapraszaniem gryzoni na darmowe posiłki. Szczury to inteligentne zwierzęta, które szybko się uczą. Kanalizacja bywa ich siedliskiem, a zwabione zapachami resztek pożywienia rurami mogą dostać się nawet do mieszkań ludzi. Będą gromadzić się i rozmnażać wokół miejsc, gdzie pożywienie jest łatwo dostępne. A szczury to nie tylko przykry widok, są one nosicielami groźnych dla ludzi chorób. Ponadto bywa, że gdy próbują dostać się do resztek niszczą sieć kanalizacyjną, co jest przyczyną awarii.
zagrożenie dla środowiska
Niebezpieczne odpady utrudniają proces oczyszczania ścieków, stwarzają zagrożenie dla poprawności działania urządzeń oczyszczalni, przebiegu technologii oczyszczania ścieków i mogą przedostać się do rzek, zanieczyścić środowisko.

wydatki
Problem nieodpowiedniego korzystania z kanalizacji wciąż narasta. Awarie, trzeba naprawiać, a to generuje koszty. Pieniądze poświęcane na usuwanie skutków zatorów w kanałach, napraw tłoczni ścieków, urządzeń oczyszczalni czy „zapraszania” szczurów mogą być wydawane na inne cele. Wystarczy zmienić nawyki i rozsądnie korzystać z kanalizacji.

Więcej informacji na stronie kampanii: https://toaletatoniesmietnik.pl/

Przerwa w dostawie wody - 8 marca

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. informuje, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 8 marca 2021 r. w godzinach 8:00- 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Plaka, oś. Plaka, ul. Gałczyńskiego, ul. Staffa, ul. Tetmajera, ul. Zapolskiej, ul. Głowackiego od skrzyżowania z ul. Plaka do numeru 148, ul. Rodzinna, ul. Kościuszki, ul. Zielone Wzgórze.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody na ul. Paderewskiego

Informujemy, że w dniu jutrzejszym (02.03.2021 r.) od godz. 8.00, w związku z naprawą awarii na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Paderewskiego. Za utrudnienia przepraszamy.