Aktualności

Aktualności z budowy kanalizacji w Wojkowicach

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, realizowana przez firmę Machnik Sp. z o.o. jest na etapie wykonywania prac budowlano-montażowych na kolejnych ulicach w mieście. Wykonawca zamierza zrealizować jeszcze w tym roku pierwszy etap zadania, który obejmuje ulice: Długosza, Brzeziny, Głowackiego, Rodzinną, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Kasprowicza, Szymanowskiego, Paderewskiego, Gierymskiego, a także częściowo ulice Plaka i Jana III Sobieskiego.
Do 22 września 2022 roku wykonano 6100 metrów kanalizacji sanitarnej.
Zakończone są już wszelkie prace wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Jaworznik i Głowackiego.
Obecnie prowadzone prace budowlano-montażowe w rejonie ulic Zapolskiej, Staffa, Gałczyńskiego i Tetmajera powinny zakończyć się w październiku.
Postępują również prace budowlano-montażowe w ulicy Piaski, natomiast ostatnie urządzenia budowanej sieci zostały zamontowane w ulicy Długosza, w związku z czym Wykonawca może przystąpić do finalnego odtworzenia nawierzchni na tej drodze.
Również w bieżącym miesiącu Wykonawca rozpoczął realizację drugiego etapu zadania, którego wykonanie planowane jest do lata przyszłego roku, a mianowicie w pierwszej kolejności prowadzone są prace w rejonie ulic Ogrodowej i Proletariatu.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Budowa kanalizacji w sierpniu 2022 r.

Trwa realizacja inwestycji w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”. Wykonawca inwestycji: firma Machnik Sp. z o.o. prowadzi obecnie głównie roboty budowlano-montażowe obejmujące pierwszy etap zadania.
Na terenie miasta pracują trzy ekipy montażowe. Roboty budowlane toczą się w rejonie ulic: Piaski i Zapolskiej. Prace odtworzeniowe prowadzone są w ulicy Jaworznik. Zakończyły się roboty budowlane w ulicy Źrałków oraz prace odtworzeniowe nawierzchni ulicy Głowackiego. W związku z problemami z pozyskaniem materiałów nadal nie zakończono prac w rejonie ulicy Długosza. Planowane zakończenie robót w tej ulicy wraz z jej odtworzeniem planowane jest na wrzesień 2022 r. Od rozpoczęcia prac wykonano ponad 5 km kanalizacji sanitarnej.

 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Utrudnienia na ul. Źrałków

W związku z pracami na sieci wodociągowej w ul. Źrałków w terminie od 16.08.2022 do 19.08.2022 r. dojazd do posesji będzie utrudniony.


Za utrudnienie przepraszamy.

Budowa kanalizacji - najnowsze wieści

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” jest obecnie na etapie wykonywania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę.


Zakończono roboty w ulicy Rodzinnej, końcowe prace związane z odtworzeniem nawierzchni prowadzone są w rejonie ulic Głowackiego i Długosza. Obecnie wykonawca inwestycji: firma Machnik Sp. z o.o. podstawowy front robót prowadzi na terenie ulic Jaworznik i Piaski. Na terenie miasta pojawiają się kolejne ekipy budowlano-montażowe, a tempo prac intensyfikuje się. W najbliższym czasie rozpoczną się prace w rejonie ulic: Zapolskiej, Staffa, Tetmajera i Gałczyńskiego, a także w ulicy Brzeziny. W okresie wakacyjnym będą również wykonywane roboty zlokalizowane w ulicach, przy których mieszczą się szkoły i przedszkola.
Od rozpoczęcia prac wykonano ponad 4 km kanalizacji sanitarnej.

 


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Przerwa w dostawie wody - wymiana awaryjnego odcinka sieci

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej - polegającymi na wymianie awaryjnego odcinka sieci - dnia 19 lipca 2022 r. w godzinach 8:00- 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy: ul. Pułaskiego, ul. Połaniecka, ul. Kilińskiego, ul. Racławicka, ul. Kossaka, ul. Kosynierów, ul. Akacjowa, ul. Maszyńsko, ul. Słoneczna, ul. Skłodowskiej, ul. Spokojna, ul. Dojazdowa, ul. Nowa.

Prosimy o zabezpieczenie wody na czas wykonywanych robót.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Awaria wodociągowa w ulicy Pułaskiego

Informujemy, że z uwagi na powstałą awarię nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Nowa, Pułaskiego, Połaniecka, Maszyńsko, Kosynierów, Kilińskiego, Kossaka, Racławiska, Akacjowa, Dojazdowa, Spokojna. W przypadku nieskutecznego usunięcia awarii w dniu dzisiejszym (15.07), jutro kontynuowana będzie naprawa wodociągu - na czas usunięcia awarii woda dostarczana będzie beczkowozem. Za utrudnienia przepraszamy.