Aktualności

Informacje z budowy kanalizacji w Wojkowicach - listopad 2023 r.

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”
W chwili obecnej w naszym mieście pracuje pięć ekip montażowych (na ul. Morcinka, ul. Rodzinnej, ul. Makuszyńskiego i ul. Marii Curie-Skłodowskiej). Poza pracami montażowymi trwają roboty odtworzeniowe. Ekipy odtworzeniowe pracują na ul. Jaworznik (kostka), ul. Morcinka (asfalty), ul. Zacisze (frezowanie) oraz na ul. Pułaskiego (krawężniki/chodnik).

Na dzień 23 listopada 2023 r. wykonano łącznie - 21,553 km nowej kanalizacji.

Do końca listopada planowana jest kontynuacja robót kanalizacyjnych/ montażowych na ul. Morcinka, ul. Rodzinnej, ul. Makuszyńskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej oraz kontynuacja robót odtworzeniowych.

Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

 

 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Akcja ZIMA 2023/2024

W związku z trwającą akcją "ZIMA" Spółka Wojkowickie Wody informuje, że dla zgłoszeń mieszkańców dostępne są całodobowe numery dyspozytora: 32 769 69 75 oraz 664 125 365 .
W godzinach pracy Spółki, w sprawach związanych z akcją „ZIMA” można także dzwonić pod numer 32 760-20-78 wew. 207.
Jednocześnie przypominamy, że Spółka Wojkowickie Wody w ramach akcji "ZIMA" obsługuje drogi gminne tj.:
1. Spółdzielców
2. Źrałków
3. Jaworznik
4. Drzymały
5. Dojazdowa
6. Słoneczna
7. Spokojna
8. Maszyńsko
9. Akacjowa
10. Połaniecka
11. Kosynierów
12. Kossaka
13. Racławicka
14. Kilińskiego
15. Pułaskiego
16. Nowa
17. Zapolskiej
18. Staffa
19. Tetmajera
20. Gałczyńskiego
21. Głowackiego
22. oś. Plaka
23. Fabryczna
24. PCK
25. Makuszyńskiego
26. Proletariatu
27. Morcinka
28. Granitowa
29. Kopalniana
30. Cementowa
31. Sucharskiego
32. Zacisze
33. Gierymskiego
34. Ogrodowa
35. Strażacka
36. Harcerska
37. Brzeziny
38. Karłowicza
39. Kasprowicza
40. Fitelberga
41. Szymanowskiego
42. Zaułek
43. Kusocińskiego
oraz gminne place i chodniki.

Koordynatorem akcji z ramienia Spółki jest p. Adam Binko.

Odśnieżanie dróg powiatowych zapewniają służby powiatu będzińskiego.

Budowa kanalizacji w Wojkowicach – zaawansowanie robót

Trwają intensywne prace zmierzające do realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach – Etap II”.
Do końca października Wykonawca robót budowlanych, firma Machnik Sp. z o.o. wraz z podwykonawcami, wykonała ponad 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
W ramach projektu zrealizowano etap Ia obejmujący ulice: Długosza, Głowackiego, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Rodzinną, Plaka i Brzeziny. Część wykonanej w tym etapie sieci kanalizacyjnej oddano już do użytkowania. Na etapie końcowym prac, w większości wymagających odtworzenia nawierzchni lub prac porządkowych są obecnie etapy Ib i Ic obejmujące ulice: Paderewskiego, Gierymskiego, Szymanowskiego, Kasprowicza, Fitelberga, Piaski, Jaworznik, Źrałków i Jana III Sobieskiego (od ulicy Piaski do ul. Źrałków), a także większość ulic wchodzących w skład etapu II inwestycji. Pozostałe prace montażowe, odtworzeniowe, a także przepięcia istniejących przyłączy na tych ulicach będą wykonywane sukcesywnie do końca roku 2023.
Newralgiczne prace rozpoczęły się w rejonie ulic Makuszyńskiego i PCK, w związku z czym w najbliższym czasie utrudniony będzie dojazd do Szkoły Podstawowej nr 3. Na czas prowadzenia prac wykopowych na ulicy Makuszyńskiego, dojazd do osiedla przy ul. Jana III Sobieskiego 209-219 będzie niemożliwy, a ruch pojazdów ulicą PCK będzie odbywał się dwukierunkowo i będzie to jedyna droga dojazdowa do ośrodka zdrowia, komisariatu policji oraz żłobka.
W związku z intensywnymi pracami prowadzonymi w różnych rejonach miasta oraz koniecznością wyłączania z ruchu niektórych odcinków dróg, prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń Wykonawcy dotyczących nieparkowania w określonych dniach na poszczególnych miejscach parkingowych.
Jednocześnie przypominamy, że niezwłocznie po uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, Spółka Wojkowickie Wody informuje listownie mieszkańców o możliwości przyłączania się do sieci. Należy wówczas wypełnić otrzymany wniosek i zgłosić się do Wojkowickich Wód w celu rozpoczęcia procedury przyłączenia.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość!


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Awaria wodociągu w ul. Paderewskiego

Informujemy, że w zawiązku z awarią na sieci wodociągowej dnia 19 października 2023 r. w godzinach 14:30- 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Paderewskiego, ul. Kasprowicza, ul. Karłowicza, ul. Fitelberga

Za utrudnienia przepraszamy.

Pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Wojkowic przy ul. Długosza, ul. Głowackiego, ul. Rodzinnej i ul. Plaka informujemy, że przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej w tych rejonach jest już możliwe.

W celu przyłączenia się do sieci należy:
1) wystąpić o warunki przyłączenia do sieci do Spółki Wojkowickie Wody,
2) wykonać przyłącze,
3) nanieść przebieg przyłącza na dołączoną do warunków mapę - przez uprawnionego geodetę,
4) zgłosić przyłącze do odbioru przed jego zasypaniem do Spółki Wojkowickie Wody,
5) po odbiorze przyłącza podpisać umowę na odbiór nieczystości ze Spółką Wojkowickie Wody.

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) przyłączenie się do funkcjonującej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta jest obowiązkowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji można kontaktować się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 32 760-20-78 lub 79 wew. 206.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.