Aktualności

Awaria - przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Proletariatu, ul. Nowa, ul. Pułaskiego, ul. Połaniecka, ul. Maszyńsko, ul. Kossaka, ul. Racławicka, ul. Kosynierów, ul. Skłodowskiej, ul. Kilińskiego, ul. Spokojna, ul. Słoneczna, oraz budynki przy ul. Jana III Sobieskiego zasilane z ul. Skłodowskiej

Na czas usunięcia awarii woda będzie dostarczana beczkowozem.


Za utrudnienia przepraszamy.

Budowa kanalizacji – majowy stan prac

Prace budowlano – montażowe w ramach realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice wciąż trwają. Do końca maja 2023 r. Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. siłami własnymi, a także przy udziale podwykonawców wykonała 13 820 m. kanalizacji sanitarnej na terenie naszego miasta.
Obecnie prace budowlane prowadzone są w rejonie następujących ulic: Piaski, Paderewskiego, Gierymskiego, Proletariatu, Szymanowskiego i Połanieckiej. W najbliższym czasie zakończone zostaną także roboty w ulicy Brzeziny.
Od 29 maja zamknięta dla ruchu została ulica Gierymskiego na odcinku od ulicy Paderewskiego do oczyszczalni ścieków. Wyłączenie tej ulicy z ruchu powinno potrwać około trzech tygodni.
Na bieżąco wykonywane są odtworzenia nawierzchni na zakończonych odcinkach budowy. Dobiegają końca prace odtworzeniowe prowadzone na nawierzchniach ulic Sobieskiego i Piaski.
W czerwcu Wykonawca robót rozpocznie prace związane z wykonaniem połączenia sieci kanalizacyjnej wykonanej w ulicach Piaski, Jaworznik i Źrałków, zatem mieszkańców czekają kolejne utrudnienia w ruchu na głównej ulicy miasta – Jana III Sobieskiego, tym razem w okolicach sklepu Netto.
W najbliższym czasie rozpoczną się również roboty budowlano-montażowe w ulicy Racławickiej.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Aktualności z budowy kanalizacji

Inwestycja realizowana w ramach projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice jest fazie realizacji zarówno robót budowlanych, jak i odtworzeniowych na dużej części ulic naszego miasta. Do końca kwietnia Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. wykonała ponad 12 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Obecnie prowadzone są roboty budowlano – montażowe w rejonie ulic: Piaski, Paderewskiego, Proletariatu, Sobieskiego, Połanieckiej i Brzeziny. Trwają prace odtworzeniowe na nawierzchni ulic: Sobieskiego, Piaski, Źrałków i Jaworznik.
W najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlano-montażowe w ulicach: Szymanowskiego i Gierymskiego. W maju planowane jest wykonanie odtworzenia nawierzchni ulicy Proletariatu (od ulicy Ogrodowej do ulicy Morcinka), a także rejonu ulic: Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa i Tetmajera. Kontynuowane będzie odtwarzanie kolejnych odcinków nawierzchni ulic Piaski i Sobieskiego.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Dodatkowe pieniądze na kanalizację

W dniu 21 lutego br. pomiędzy Gminą Wojkowice a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisany został aneks zwiększający dofinasowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II.

Wartość projektu została zwiększona z 41 853 761,85 zł do 53 607 434,96 zł czyli o 11 753 673,11 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wzrosła z kwoty 21 746 141,81 zł do 27 889 221,08 zł czyli o 6 143 079,27 zł.
Wkład własny stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 10 440 000 zł zaciągnięta przez Spółkę Wojkowickie Wody oraz środki zabezpieczone na ten cel w Budżecie Gminy Wojkowice.
Zwiększenia dofinansowania projektu nastąpiło na wniosek Gminy Wojkowice, w związku ze zgłaszanymi przez Wykonawcę zagrożeniami realizacji projektu związanymi z gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych, będącym następstwem rosnącej inflacji, skutkami pandemii COVID-19 oraz inwazji militarnej na Ukrainie.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Pomimo zimy prace na budowie kanalizacji postępują

Inwestycja realizowana w ramach projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice jest w mocno zaawansowanej fazie wykonywania robót budowlanych z pierwszego etapu zadania.
Obecnie Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. prowadzi roboty budowlano – montażowe w rejonie ulic: Piaski, Proletariatu i Sobieskiego. Rozpoczęcie prac w ulicy Jana III Sobieskiego ma na celu jak najszybsze połączenie sieci kanalizacyjnej wykonywanej w ulicy Piaski, sieci wykonanej w ulicy Źrałków oraz sieci planowanej do wykonania w ulicy Starej z siecią wykonaną w ulicy Jaworznik, co umożliwi przyłączenie mieszkańców tych ulic do nowobudowanej sieci i rozpoczęcie jej efektywnego funkcjonowania.
Od rozpoczęcia prac do 12 stycznia 2023 roku wykonano 8 240 metrów kanalizacji sanitarnej.
W związku ze sprzyjającą pogodą wykonawca inwestycji deklaruje przyspieszenie tempa robót w najbliższym czasie, a także przystąpienie do wykonania odtworzeń nawierzchni w ulicy Jaworznik i Źrałków.
Do końca bieżącego miesiąca powinny rozpocząć się również prace budowlano – montażowe w rejonie ulicy Paderewskiego.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.