Budowa kanalizacji w Wojkowicach – zaawansowanie robót

Trwają intensywne prace zmierzające do realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach – Etap II”.
Do końca października Wykonawca robót budowlanych, firma Machnik Sp. z o.o. wraz z podwykonawcami, wykonała ponad 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
W ramach projektu zrealizowano etap Ia obejmujący ulice: Długosza, Głowackiego, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Rodzinną, Plaka i Brzeziny. Część wykonanej w tym etapie sieci kanalizacyjnej oddano już do użytkowania. Na etapie końcowym prac, w większości wymagających odtworzenia nawierzchni lub prac porządkowych są obecnie etapy Ib i Ic obejmujące ulice: Paderewskiego, Gierymskiego, Szymanowskiego, Kasprowicza, Fitelberga, Piaski, Jaworznik, Źrałków i Jana III Sobieskiego (od ulicy Piaski do ul. Źrałków), a także większość ulic wchodzących w skład etapu II inwestycji. Pozostałe prace montażowe, odtworzeniowe, a także przepięcia istniejących przyłączy na tych ulicach będą wykonywane sukcesywnie do końca roku 2023.
Newralgiczne prace rozpoczęły się w rejonie ulic Makuszyńskiego i PCK, w związku z czym w najbliższym czasie utrudniony będzie dojazd do Szkoły Podstawowej nr 3. Na czas prowadzenia prac wykopowych na ulicy Makuszyńskiego, dojazd do osiedla przy ul. Jana III Sobieskiego 209-219 będzie niemożliwy, a ruch pojazdów ulicą PCK będzie odbywał się dwukierunkowo i będzie to jedyna droga dojazdowa do ośrodka zdrowia, komisariatu policji oraz żłobka.
W związku z intensywnymi pracami prowadzonymi w różnych rejonach miasta oraz koniecznością wyłączania z ruchu niektórych odcinków dróg, prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń Wykonawcy dotyczących nieparkowania w określonych dniach na poszczególnych miejscach parkingowych.
Jednocześnie przypominamy, że niezwłocznie po uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, Spółka Wojkowickie Wody informuje listownie mieszkańców o możliwości przyłączania się do sieci. Należy wówczas wypełnić otrzymany wniosek i zgłosić się do Wojkowickich Wód w celu rozpoczęcia procedury przyłączenia.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość!


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.