• PRACE PORZĄDKOWE>
  PRACE PORZĄDKOWE
  Utrzymanie porządku i czystości w Gminie
 • Zieleń miejska>
  Zieleń miejska
  Utrzymanie zieleni, parków i lasów komunalnych
 • WODA I ŚCIEKI>
  WODA I ŚCIEKI
  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • DROGI, CHODNIKI i PLACE>
  DROGI, CHODNIKI i PLACE
  Utrzymanie i eksploatacja gminnych dróg, ulic i placów.
 • AKCJA ZIMA>
  AKCJA ZIMA
  Zimowe utrzymanie dróg, przystanków i chodników

Informacje

aktualności
< >

Nowe rejony z możliwością podłączenia...

W związku z uzyskaniem kolejnego pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej...

Read more

Możliwe kolejne przyłączenia do...

W związku z uzyskaniem kolejnego pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej...

Read more

Majowe wyniki badań wody

Poniżej przedstawiamy najnowsze wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na terenie ...

Read more

Prace na sieci - przerwa w dostawie...

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 21 maja 2024 r. w godzinach 8:00- 12:00...

Read more

Rusza pierwsze postępowanie przetargowe...

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach Termin składania ofert: 2024-06-04 08:00:00Planowany...

Read more

Przerwa w dostawie wody - ul. ...

Informujemy, że w zawiązku z uszkodzeniem sieci wodociągowej podczas budowy kanalizacji, dnia 8 maja...

Read more

Kwietniowe badania wody

Poniżej znajdą Państwo najnowsze raporty dotyczące jakości wody w Wojkowicach: Raport 1 Raport 2

Read more

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 21 maja 2024 r. w godzinach 8:00- 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Starą do numeru 424.

Prosimy o zabezpieczenie wody na czas prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Godziny pracy kasy Spółki i odczyty wodomierzy

Informujemy, że od 1 marca kasa Spółki jest otwarta w następujących godzinach:

pon. 7.30-16.00
wt-czw. 7.30-14.30
pt. 7.30-11.00.

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 marca wykonywanie odczytów wodomierzy odbywało się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

  

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW

Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie:

• Elektronicznej:
poczta@wojkowickiewody.pl
l
ub poprzez Internetowe Biuro Obsługi


• Telefonicznej:
Sekretariat: (32) 760-20-78
Dział techniczny: (32) 760-20-78 wew. 206
Inkasenci: (32) 760-20-79
Oczyszczalnia: (32) 769-69-75
Dyspozytor (całodobowo): 664 125 365

• Drogą pocztową na adres:
Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 125
Wojkowice 42-580.

Przypominamy także, że opłaty można regulować przelewem na konto ING Bank Śląski nr:
92 1050 1360 1000 0090 3072 6260

  

 

Wojkowickie Wody - blisko Mieszkańców

Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja na terenie Gminy Wojkowice zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w określonych zakresach.

Wojkowickie Wody Sp. z o.o., z siedzibą w Wojkowicach zostały powołane na mocy aktu notarialnego z dnia 9 lipca 2018 r. i kontynuują działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach.

Przedmiotem działalności Zakładu jest m.in.: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, utrzymanie porządku i czystości w Gminie, utrzymanie zieleni.