• PRACE PORZĄDKOWE>
  PRACE PORZĄDKOWE
  Utrzymanie porządku i czystości w Gminie
 • Zieleń miejska>
  Zieleń miejska
  Utrzymanie zieleni, parków i lasów komunalnych
 • WODA I ŚCIEKI>
  WODA I ŚCIEKI
  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • DROGI, CHODNIKI i PLACE>
  DROGI, CHODNIKI i PLACE
  Utrzymanie i eksploatacja gminnych dróg, ulic i placów.
 • AKCJA ZIMA>
  AKCJA ZIMA
  Zimowe utrzymanie dróg, przystanków i chodników

Informacje

aktualności
< >

Awaria wodociągu magistralnego...

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w ul.Połanieckiej nastąpi przerwa w dostawie wody...

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

Zamawiający – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród...

Read more

Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

Zamawiający – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród...

Read more

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu...

Zamawiający – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – w dniu 11 lipca 2024 r. o godzinie 10:15 dokonał otwarcia...

Read more

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu...

Zamawiający – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – w dniu 4 lipca 2024 r. dokonał otwarcia ofert złożonych...

Read more

Umowa na budowę wodociągów i k...

W dniu 1 lipca 2024 r. w obecności Burmistrza Wojkowic Pana Tomasza Szczerby, pomiędzy przedstawicielami...

Read more

Awaria - ul. Piaski

Informujemy, że w związku z awarią rurociągu nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody do ul. Piaski. Przewidywany...

Read more

Awaria - ul. Połaniecka

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 18.07.2024 r., w ul.Połanieckiej nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków mieszkalnych przy ul.Jana III Sobieskiego (zasilanych od ul.Skłodowskiej), Skłodowskiej, Maszyńsko, Kosynierów, Kossaka, Racławicka, Kilińskiego, Puławskiego, Nowa, Połaniecka, Akacjowa, Proletariatu(zasilana od ul Fabrycznej).

Szacowany czas usunięcia awarii do godz. 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Godziny pracy kasy Spółki i odczyty wodomierzy

Informujemy, że od 1 marca kasa Spółki jest otwarta w następujących godzinach:

pon. 7.30-16.00
wt-czw. 7.30-14.30
pt. 7.30-11.00.

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 marca wykonywanie odczytów wodomierzy odbywało się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

  

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW

Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie:

• Elektronicznej:
poczta@wojkowickiewody.pl
l
ub poprzez Internetowe Biuro Obsługi


• Telefonicznej:
Sekretariat: (32) 760-20-78
Dział techniczny: (32) 760-20-78 wew. 206
Inkasenci: (32) 760-20-79
Oczyszczalnia: (32) 769-69-75
Dyspozytor (całodobowo): 664 125 365

• Drogą pocztową na adres:
Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 125
Wojkowice 42-580.

Przypominamy także, że opłaty można regulować przelewem na konto ING Bank Śląski nr:
92 1050 1360 1000 0090 3072 6260

  

 

Wojkowickie Wody - blisko Mieszkańców

Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja na terenie Gminy Wojkowice zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w określonych zakresach.

Wojkowickie Wody Sp. z o.o., z siedzibą w Wojkowicach zostały powołane na mocy aktu notarialnego z dnia 9 lipca 2018 r. i kontynuują działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach.

Przedmiotem działalności Zakładu jest m.in.: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, utrzymanie porządku i czystości w Gminie, utrzymanie zieleni.