Nabory na stanowiska pracy

 

Monter (sekcja wodociągowa) 1/1 etatu

Klauzula RODO
Oświadczenie o wyrażeniu zgody

 

Nieaktualne:

___________________________

Księgowa 1/1 etatu

Konserwator (oczyszczalnia ścieków) 1/1 etatu

Monter (sekcja wodociągowa) 1/1 etatu

Elektryk (oczyszczalnia ścieków) 1/1 etatu

Elektryk (oczyszczalnia ścieków) 1/1 etatu

Konserwator (oczyszczalnia ścieków) 1/1 etatu

Elektryk (oczyszczalnia ścieków) 1/1 etatu

Specjalista ds. technicznych - Kierownik Zespołu 1/5 etatu

Monter (sekcja wodociągowa) 1/1 etatu

Majster (zieleń miejska) 1/1 etatu

Konserwator (zieleń miejska) 1/1 etatu

Konserwator (oczyszczalnia ścieków) 1/1 etatu

Menedżer ds. zarządzania ryzykiem - Kierownik Zespołu 1/2 etatu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Jednostce Realizującej Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II" - 1/5 etatu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Jednostce Realizującej Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II" - 4/5 etatu

Elektryk 1/1 etatu

Menedżer ds. zarządzania ryzykiem - Kierownik Zespołu 1/2 etatu

Specjalista ds. technicznych - Kierownik Zespołu 1/8 etatu

Główna księgowa 1/1 etatu

Konserwator 1/1 etatu

Monter 1/1 etatu

Inkasent 1/1 etatu

Pracownik jednostki realizującej projekt 1/1 etatu

Elektryk 1/2 etatu


Konserwator 1 etat


Elektryk 1/2 etatu


Monter 1 etat


Konserwator 1 etat

____________________________