Aktualności

Budowa kanalizacji w Wojkowicach – zaawansowanie robót

Trwają intensywne prace zmierzające do realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach – Etap II”.
Do końca października Wykonawca robót budowlanych, firma Machnik Sp. z o.o. wraz z podwykonawcami, wykonała ponad 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
W ramach projektu zrealizowano etap Ia obejmujący ulice: Długosza, Głowackiego, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Rodzinną, Plaka i Brzeziny. Część wykonanej w tym etapie sieci kanalizacyjnej oddano już do użytkowania. Na etapie końcowym prac, w większości wymagających odtworzenia nawierzchni lub prac porządkowych są obecnie etapy Ib i Ic obejmujące ulice: Paderewskiego, Gierymskiego, Szymanowskiego, Kasprowicza, Fitelberga, Piaski, Jaworznik, Źrałków i Jana III Sobieskiego (od ulicy Piaski do ul. Źrałków), a także większość ulic wchodzących w skład etapu II inwestycji. Pozostałe prace montażowe, odtworzeniowe, a także przepięcia istniejących przyłączy na tych ulicach będą wykonywane sukcesywnie do końca roku 2023.
Newralgiczne prace rozpoczęły się w rejonie ulic Makuszyńskiego i PCK, w związku z czym w najbliższym czasie utrudniony będzie dojazd do Szkoły Podstawowej nr 3. Na czas prowadzenia prac wykopowych na ulicy Makuszyńskiego, dojazd do osiedla przy ul. Jana III Sobieskiego 209-219 będzie niemożliwy, a ruch pojazdów ulicą PCK będzie odbywał się dwukierunkowo i będzie to jedyna droga dojazdowa do ośrodka zdrowia, komisariatu policji oraz żłobka.
W związku z intensywnymi pracami prowadzonymi w różnych rejonach miasta oraz koniecznością wyłączania z ruchu niektórych odcinków dróg, prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń Wykonawcy dotyczących nieparkowania w określonych dniach na poszczególnych miejscach parkingowych.
Jednocześnie przypominamy, że niezwłocznie po uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, Spółka Wojkowickie Wody informuje listownie mieszkańców o możliwości przyłączania się do sieci. Należy wówczas wypełnić otrzymany wniosek i zgłosić się do Wojkowickich Wód w celu rozpoczęcia procedury przyłączenia.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość!


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Awaria wodociągu w ul. Paderewskiego

Informujemy, że w zawiązku z awarią na sieci wodociągowej dnia 19 października 2023 r. w godzinach 14:30- 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Paderewskiego, ul. Kasprowicza, ul. Karłowicza, ul. Fitelberga

Za utrudnienia przepraszamy.

Pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Wojkowic przy ul. Długosza, ul. Głowackiego, ul. Rodzinnej i ul. Plaka informujemy, że przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej w tych rejonach jest już możliwe.

W celu przyłączenia się do sieci należy:
1) wystąpić o warunki przyłączenia do sieci do Spółki Wojkowickie Wody,
2) wykonać przyłącze,
3) nanieść przebieg przyłącza na dołączoną do warunków mapę - przez uprawnionego geodetę,
4) zgłosić przyłącze do odbioru przed jego zasypaniem do Spółki Wojkowickie Wody,
5) po odbiorze przyłącza podpisać umowę na odbiór nieczystości ze Spółką Wojkowickie Wody.

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) przyłączenie się do funkcjonującej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta jest obowiązkowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji można kontaktować się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 32 760-20-78 lub 79 wew. 206.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Stan prac na budowie kanalizacji - sierpień 2023

W miesiącach wakacyjnych w rejonie wielu ulic naszego miasta prowadzono intensywne prace związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach – Etap II”.


Do końca sierpnia Wykonawca robót budowlanych, przy wsparciu kilku firm podwykonawczych wykonał ponad 18 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Roboty budowlano-montażowe prowadzone są obecnie w następujących rejonach: ulica Jana III Sobieskiego – odcinek od skrzyżowania z ulicą Piaski do skrzyżowania z ulicą Źrałków oraz w rejonie osiedla zlokalizowanego naprzeciwko parku miejskiego, ulica Kopalniana wraz z połączeniem z ulicą Morcinka, ulica Dojazdowa i ulica Połaniecka. W rejonie ulicy Pułaskiego wykonywane są już przepięcia przyłączy istniejących przy domach z kanalizacji ogólnospławnej do nowopowstałej kanalizacji sanitarnej. Sukcesywnie prowadzone są także prace odtworzeniowe. Obecnie ostatnie roboty w tym zakresie prowadzone są w ulicy Źrałków, która zgodnie z planami zostanie otwarta dla ruchu na rozpoczęcie roku szkolnego. Ku końcowi zmierzają również prace odtworzeniowe na tzw. Krzyżówce oraz przy ulicy Brzeziny.
W najbliższym czasie wykonywane będą prace na dużych głębokościach w ulicy Jaworznik, co spowoduje brak możliwości wjazdu i wyjazdu z tej ulicy od strony ulicy Jana III Sobieskiego. Na czas zamknięcia tego odcinka dojazd do posesji przy ulicy Jaworznik, a także Miejskiego Ośrodka Kultury będzie możliwy wyłącznie od ulicy Maszyńsko.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość!

 

 
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.