Aktualności

Sprzątanie przystanków

Jak w każdym tygodniu, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach porządkowali przystanki autobusowe na terenie miasta.

Napis uzupełniony

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach uzupełnili napis "Wojkowice" w umieszczonej w zeszłym roku, w centrum miasta, konstrukcji reklamowej.

Koszenie os. Plaka

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach kosili trawę na os. Plaka oraz pracowali przy porządkowaniu osiedla.

Nowe taryfy od początku czerwca

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym i odprowadzaniu ścieków, zatwierdziło ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice, na okres 3 lat.
W porównaniu do poprzednich stawek ceny będą niższe odpowiednio: za dostarczoną wodę o 0,05 zł/m3, za odprowadzanie ścieków o 0,01 zł/m3.
Nowe taryfy wejdą w życie od początku czerwca.

 


Decyzja zatwierdzająca taryfy


Nowe taryfy