Aktualności

Awaria na ul. Morcinka - możliwe przerwy w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z awarią na sieci wodociągowej dnia 2 marca 2022 r. w godzinach popołudniowych może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynków mieszkalnych przy ul. Morcinka. Awaria jest w trakcie usuwania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Godziny pracy kasy Spółki i odczyty wodomierzy

Informujemy, że od 1 marca kasa Spółki jest otwarta w następujących godzinach:

pon. 7.30-16.00
wt-czw. 7.30-14.30
pt. 7.30-11.00.

Jednocześnie informujemy, że od 1 marca wykonywanie odczytów wodomierzy odbywało się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Budujemy kanalizację w Wojkowicach

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, od dnia 26.01.2022r. trwa kontynuacja robót budowlanych w rejonie ulicy Długosza, roboty przesuwają się w kierunku ulicy Harcerskiej.
W dniu 01.02.22r. rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rodzinnej. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej potrwają na ulicy Rodzinnej około dwa miesiące. Prace zostały skoordynowane z realizacją w tym rejonie budowy drogi oraz odwodnienia.
Na dzień 10.02.22 r. wykonano: 892,5m kanalizacji sanitarnej.
Na dzień 22.02.2022r. zostało zaplanowane wyjście trzeciej ekipy budowlanej w rejon ulicy Jaworznik.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Ograniczenia w związku z pandemią

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Spółka Wojkowickie Wody od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania zostaje częściowo zamknięta dla interesantów.

Kasa Spółki będzie czynna w ograniczonych godzinach tj. pon-czw 8.00-12.00, pt. 8.00-11.00. Sprawy można załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub listowanie.

Sprawy pilne można załatwiać po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

Jednocześnie informujemy, iż do odwołania zostaje zawieszone wykonywanie odczytów wodomierzy. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie średniego zużycia wody.

Akcja ZIMA 2022

W związku z trwającą akcją "zima" Spółka Wojkowickie Wody informuje, że dla zgłoszeń mieszkańców dostępny jest całodobowy numer dyspozytora 32 769 69 75.
W godzinach pracy Spółki, w sprawach związanych z akcją „ZIMA” można także dzwonić pod numer 32 760-20-78 wew. 207.
Jednocześnie przypominamy, że Spółka Wojkowickie Wody w ramach akcji "zima" obsługuje drogi gminne tj.:
1. Spółdzielców
2. Źrałków
3. Jaworznik
4. Drzymały
5. Dojazdowa
6. Słoneczna
7. Spokojna
8. Maszyńsko
9. Akacjowa
10. Połaniecka
11. Kosynierów
12. Kossaka
13. Racławicka
14. Kilińskiego
15. Pułaskiego
16. Nowa
17. Zapolskiej
18. Staffa
19. Tetmajera
20. Gałczyńskiego
21. Głowackiego
22. oś. Plaka
23. Fabryczna
24. PCK
25. Makuszyńskiego
26. Proletariatu
27. Morcinka
28. Granitowa
29. Kopalniana
30. Cementowa
31. Sucharskiego
32. Zacisze
33. Gierymskiego
34. Ogrodowa
35. Strażacka
36. Harcerska
37. Brzeziny
38. Karłowicza
39. Kasprowicza
40. Fitelberga
41. Szymanowskiego
42. Zaułek
43. Kusocińskiego
oraz gminne place i chodniki.

Odśnieżanie dróg powiatowych zapewniają służby powiatu będzińskiego.

Trwają prace przy budowie kanalizacji

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” od dnia 30.11.2021r. są prowadzone w rejonie ul. Długosza i posuwają się w kierunku ul. Harcerskiej. Ze względu na warunki atmosferyczne, które mają wpływ na realizację inwestycji prace zostały wstrzymane pod koniec grudnia 2021r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. wycofał pracowników z placu budowy na dwa tygodnie. Pracę wznowiono w dniu 10.01.2022r. i na dzień dzisiejszy wykonano już 434m kanalizacji sanitarnej.

Dokonano również ustaleń w zakresie koordynacji robót, które rozpoczną się w najbliższym czasie w rejonie ul. Rodzinnej. Planowany termin wejścia w teren dla realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie to luty 2022r. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej potrwają około dwa miesiące. Natomiast Wykonawca, który będzie wykonywał w tym rejonie budowę drogi deklaruje rozpoczęcie prac przygotowawczych już w marcu. Firma Tauron Nowe Technologie S.A. która jest odpowiedzialna za budowę oświetlenia ulicznego w tym rejonie poinformowała, że planowana inwestycja została przewidziana na czerwiec tego roku.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” dofinansowany jest w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.