Informacje z budowy kanalizacji w Wojkowicach - listopad 2023 r.

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”
W chwili obecnej w naszym mieście pracuje pięć ekip montażowych (na ul. Morcinka, ul. Rodzinnej, ul. Makuszyńskiego i ul. Marii Curie-Skłodowskiej). Poza pracami montażowymi trwają roboty odtworzeniowe. Ekipy odtworzeniowe pracują na ul. Jaworznik (kostka), ul. Morcinka (asfalty), ul. Zacisze (frezowanie) oraz na ul. Pułaskiego (krawężniki/chodnik).

Na dzień 23 listopada 2023 r. wykonano łącznie - 21,553 km nowej kanalizacji.

Do końca listopada planowana jest kontynuacja robót kanalizacyjnych/ montażowych na ul. Morcinka, ul. Rodzinnej, ul. Makuszyńskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej oraz kontynuacja robót odtworzeniowych.

Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

 

 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.