Nowe taryfy za wodę i ścieki

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej w Gliwicach działając w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją GL.RZT.70.141.2021 zatwierdził taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat.


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat (2021-2024).


Zgodnie z informacją Polskich Wód, nowa taryfa wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2021 r.


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice.