Konferencja rozpoczynająca projekt budowy II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na konferencję rozpoczynającą projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

Konferencja odbędzie się w dniu 05 października 2021r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6 w Wojkowicach. Rozpoczęcie i rejestracja uczestników od godziny 8:45.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Konferencję otworzy Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba