Obowiązki właścicieli nieruchomości

W związku z przewidywanymi opadami śniegu, przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości na terenie naszego miasta, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (art. 5 ust. 4) do ich obowiązku należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.