Aktualności

Sprzątanie przystanków

Jak w każdym tygodniu, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach porządkowali przystanki autobusowe na terenie miasta.

Napis uzupełniony

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach uzupełnili napis "Wojkowice" w umieszczonej w zeszłym roku, w centrum miasta, konstrukcji reklamowej.

Koszenie os. Plaka

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach kosili trawę na os. Plaka oraz pracowali przy porządkowaniu osiedla.