Aktualności

Napis uzupełniony

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach uzupełnili napis "Wojkowice" w umieszczonej w zeszłym roku, w centrum miasta, konstrukcji reklamowej.

Koszenie os. Plaka

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach kosili trawę na os. Plaka oraz pracowali przy porządkowaniu osiedla.

Nowe taryfy od początku czerwca

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym i odprowadzaniu ścieków, zatwierdziło ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice, na okres 3 lat.
W porównaniu do poprzednich stawek ceny będą niższe odpowiednio: za dostarczoną wodę o 0,05 zł/m3, za odprowadzanie ścieków o 0,01 zł/m3.
Nowe taryfy wejdą w życie od początku czerwca.

 


Decyzja zatwierdzająca taryfy


Nowe taryfy

 

RODO

Od 25 maja tego roku stosujemy w Polsce RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowe przepisy zawierają wiele nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych osobowych, wśród nich obowiązek raportowania wycieków danych. Wprowadzają również kilka nowych uprawnień dla wszystkich osób fizycznych, zwiększając ich kontrolę nad danymi osobowymi.
W związku z wprowadzeniem RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych są Wojkowickie Wody Sp. z o.o., z siedzibą w Wojkowicach, przy ul. Długosza 27. Nasze dane kontaktowe: telefon (32) 760-20-78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
•    zawarcia i wykonania umowy o usługi dostarczenia wody i odbioru ścieków (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
•    wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
•    dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
•    czas trwania umowy,
•    czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
•    czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
•    czas do momentu wycofania zgody.
Mogą Państwo złożyć do naszego przedsiębiorstwa wniosek o:
•    dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
•    sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
•    przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
•    usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Informujemy także, że nasza spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odczyty wodomierzy

Informujemy, że w dniach 3.04-6.04r. nastąpi odczyt wodomierzy przy ulicach: Głowackiego, Sucharskiego, Granitowa, Kopalniana, Zacisze, Paderewskiego, Szymanowskiego.