Aktualności

Prace zaplanowane w tym tygodniu (34)

W 34-tym tygodniu br. pracownicy spółki Wojkowickie Wody poza pracami bieżącymi (park, kosze, przystanki), będą realizowali zadania na ulicach gminnych: Fabryczna (sprzątanie) oraz Głowackiego i Zapolskiej (koszenie, zagrabianie, zbieranie).

W upały oszczędzajmy wodę

Podczas najgorętszych dni lata wojkowicka sieć wodociągowa jest szczególnie obciążona, a przez to narażona na awarie, co może skutkować czasowymi utrudnieniami w dostawie wody. Przedsiębiorstwo komunalne Wojkowickie Wody Sp. z o.o. podejmuje działania związane z zapobieganiem tym zdarzeniom (zarządzanie ciśnieniem, płukanie sieci, naprawy). Apelujemy jednak aby w te wyjątkowo upalne dni oszczędniej zużywać wodę w takich celach jak np. podlewanie ogrodu czy napełnianie basenów, szczególnie w porach największych rozbiorów (zużycia wody) tj. w godzinach rannych (od 7.00 do 9.00) i wieczornych  (od 18.30 do 21.30).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Prace porządkowe w parku

Pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego Wojkowickie Wody Sp. z o.o. systematycznie porządkują Park Miejski w Wojkowicach. Spółka dba także o pielęgnacje zieleni w parku.

Dopłaty uchwalone

W związku z wejściem w życie, od początku czerwca br., nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice, Rada Miasta Wojkowice, na sesji w dniu 14 czerwca br. podjęła uchwałę o ustaleniu dopłaty do ceny za odprowadzenie jednego metra sześciennego ścieków dla grupy taryfowej 1- gospodarstwa domowe, aktualnie obowiązującej taryfy z terenu miasta Wojkowice, odprowadzających ścieki zbiorczym systemem kanalizacyjnym.
Wyżej wymieniona uchwała została podjęta na podstawie art. 24 pkt 6. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Stawka jednostkowa dopłaty ustalona została w kwocie 0,54 zł brutto.


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIX.546.2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług.