Aktualności

Prace porządkowe w parku

Pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego Wojkowickie Wody Sp. z o.o. systematycznie porządkują Park Miejski w Wojkowicach. Spółka dba także o pielęgnacje zieleni w parku.

Dopłaty uchwalone

W związku z wejściem w życie, od początku czerwca br., nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice, Rada Miasta Wojkowice, na sesji w dniu 14 czerwca br. podjęła uchwałę o ustaleniu dopłaty do ceny za odprowadzenie jednego metra sześciennego ścieków dla grupy taryfowej 1- gospodarstwa domowe, aktualnie obowiązującej taryfy z terenu miasta Wojkowice, odprowadzających ścieki zbiorczym systemem kanalizacyjnym.
Wyżej wymieniona uchwała została podjęta na podstawie art. 24 pkt 6. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Stawka jednostkowa dopłaty ustalona została w kwocie 0,54 zł brutto.


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIX.546.2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług.