Ruszyła budowa kanalizacji w Wojkowicach

W dniu 26 października 2021r. nastąpiło przekazanie placu budowy pod inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”.
Wykonawca którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. rozpoczął od gromadzenia niezbędnych materiałów, potrzebnych do realizacji inwestycji.
Następnie rozpoczęły się roboty ziemne na ulicy Długosza, na chwilę obecną nie ma utrudnień związanych z prowadzonymi wykopami. W późniejszym terminie będzie odbywał się tam ruch wahadłowy.
Pierwszy etap prac obejmuje ulice: Paderewskiego, Kasprowicza, Szymanowskiego, Fitelberga, Gierymskiego, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Jana III Sobieskiego, Spółdzielców, Brzeziny, Długosza, Głowackiego, Rodzinna, Plaka, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Zapolskiej.
O dalszych postępach prac Spółka Wojkowickie Wody będzie informować na bieżąco.