Umowa na budowę wodociągów i kanalizacji

W dniu 1 lipca 2024 r. w obecności Burmistrza Wojkowic Pana Tomasza Szczerby, pomiędzy przedstawicielami Spółki Wojkowickie Wody (Zamawiającego) a przedstawicielami Spółki ATA-TECHNIK (Wykonawcy) podpisana została umowa na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Wojkowicach”.
Na inwestycję określoną w w/w umowie składają się następujące elementy:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego (Kamyce) i Starej – łącznie ok. 8,8 km.
2. Budowa wodociągu w ulicy Jana III Sobieskiego (Kamyce) i w ulicy Starej – łącznie ok. 2 km.
Wartość całkowita umowy to 22 937 292,27 zł.

#FunduszeEuropejskie


Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.