Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach”.

Zamawiający – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – w dniu 4 lipca 2024 r. dokonał otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 12 481 107,72 PLN

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1
IBG INSTALBUD Sp. z o.o.
ulica Boya – Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów, NIP 813-33-81-376
Cena 12 052 770,00 PLN

Oferta nr 2
MELBUD S.A.
ulica Składowa 4, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-020-51-89
Cena 12 286 248,64 PLN

Oferta nr 3
MODERATO Sp. z o.o.
ulica Osiedle Rotmistrza Witolda Pileckiego 17/6, 32-600 Oświęcim, NIP 5492465947
Cena 10 873 200,00 PLN

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe "OTECH" Sp. z o.o.
ulica: Dukielska 83, 38-300 Gorlice, NIP 7380006313
Cena 12 255 082,20 PLN

Oferta nr 5
WIZTOR Sp. z o. o.
ulica: Montażowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372715964
Cena 12 382 707,72 PLN

Informacja z otwarcia ofert

#FunduszeUE

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.