Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach”.

Zamawiający – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w postępowaniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z ceną: 22 937 292,27 zł brutto

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, które otrzymały następującą punktację w kryteriach oceny ofert:

„HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa
adres siedziby Wykonawcy:
ulica Dobrzyńska 151/153
kod, miasto 42-200 Częstochowa
NIP 573-24-23-458

Cena oferty: 24 450 231,10 PLN
Punktacja: 56,29

Gwarancja: 60 miesięcy
Punktacja: 20,00

Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia:
Punktacja: 20,00

Suma punktów: 96,29

ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna
adres siedziby Wykonawcy:
ulica: Osiedle Cechowe 31,
kod, miasto: 64-840 Budzyń,
NIP: 7660004249

Cena oferty: 22 937 292,27 PLN
Punktacja: 60,00

Gwarancja: 60 miesięcy
Punktacja: 20,00

Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia:
Punktacja: 20,00

Suma punktów: 100,0

Link do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach”

#FunduszeUE

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.