Ogłoszenia

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 07 listopada 2019 r. od godziny 7.30 do 13.30 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Harcerska, ul. Brzeziny, ul. Długosza od skrzyżowania z ul. Głowackiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie przetargu na "Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021"

Spółka Wojkowickie Wody ponownie zaprasza zainteresowane firmy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021  (znak sprawy: WW.271.3.2019)

 Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Ogłoszenie o postępowaniu i pliki do pobrania

 

Odczyty wodomierzy we wrześniu 2019 r.

2-6.09:
-Żychcice 255-392
-Źrałków
-Jaworznik
-Krzyżówka
-Plaka
-Kościuszki
-Zielone Wzgórze

9-13.09:
-Stara
-Kasprowicza
-Fitelberga
-Karłowicza
-Fabryczna
-Nowa

16-20.09:
-Sobieskiego 1-99
-Zaułek
-Strażacka
-Sobieskiego 100-200
-Sobieskiego 201-288
-PCK

23-27.09:

-Długosza
-Harcerska
-Brzeziny
-Zakłady Pracy

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 12 sierpnia 2019 r. od godziny 8.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków mieszkalnych przy ul. Długosza, ul. Harcerska, ul. Brzeziny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria - ul. Harcerska i Brzeziny

W związku z awarią wodociągu w ul. Brzeziny i trwającymi pracami naprawczymi, do godziny 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Brzeziny i ul. Harcerską.

Za utrudnienia przepraszamy.