Ogłoszenia

Planowana przerwa w dostawie wody

WOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O. informują, że w zawiązku z przebudową centrum przesiadkowego dnia 27 lipca 2020 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 może nastąpić obniżone ciśnienie wody lub przerwa w jej dostawie do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Pułaskiego, ul. Plaka, oś Plaka, ul. Głowackiego, ul. Tetmajera, ul. Staffa,
ul. Gałczyńskiego, ul. Rodzinna oraz ul. Zielone Wzgórze.

Za utrudnienia przepraszamy.

Planowane prace na sieci wodociągowej

Informujemy, że w zawiązku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej dnia 13 lipca 2020 r.w godzinach 8:00- 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Długosza od skrzyżowania z ul. Głowackiego, ul Harcerska i ul. Brzeziny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria wodociągu

W zawiązku z awarią wodociągu w rejonie skrzyżowania ulic Sobieskiego z PCK, do czasu jej usunięcia mogą występować przerwy w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia.

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 17 czerwca 2020 r. w godzinach 8:00- 12:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Jana III  Sobieskiego (numery parzyste) od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. PCK.

Za utrudnienia przepraszamy.