Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bieżący rok upływa pod znakiem intensywnej realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Wojkowicach. Pod koniec czerwca na terenie miasta prace prowadziło 9 ekip budowlano-montażowych oraz jedna odtworzeniowa, a Wykonawca w sumie wykonał ponad 15 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Spółka Wojkowickie Wody, która nadzoruje wykonanie umowy, na cyklicznych radach budowy zwraca uwagę Wykonawcy na konieczność zdynamizowania prac i realizowania ich zgodnie z harmonogramem. Wykonawca natomiast zgłasza trudności z pozyskaniem podwykonawców, a także odbudowaniem swoich możliwości przerobowych sprzed okresu pandemii i migracji związanej z trwającą wojną na Ukrainie. Dodatkowo, podczas wykonywania prac, pojawiają się trudności techniczne. W ostatnim czasie kilkukrotnie wystąpiły kolizje z infrastrukturą podziemną, co doprowadziło do awarii i utrudnień dla mieszkańców związanych z brakiem dostępu do mediów. Niestety nierzadko kolizje te następują na sieciach niezidentyfikowanych na mapach, co dodatkowo opóźnia roboty. Uciążliwe dla mieszkańców są zapewne również zmiany organizacji ruchu, które nasilają się na etapie wykonywania odtworzeń nawierzchni ulic.
Obecnie w końcowej fazie realizacji jest etap I inwestycji (tj. ulice: Brzeziny, Długosza, Głowackiego, Rodzinna, Plaka, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Fitelberga, Gierymskiego, Kasprowicza, Paderewskiego, Szymanowskiego, Jaworznik, Źrałków, Piaski oraz częściowo ulica Jana III Sobieskiego). W części z wymienionych ulic pozostały do wykonania roboty odtworzeniowe. Rozpoczęły się również prace związane z realizacją II etapu inwestycji, który obejmuje ulice: Proletariatu, Kopalniana, Zacisze, Fabryczna, Morcinka, Ogrodowa, Strażacka, PCK, Makuszyńskiego, Nowa, Pułaskiego, Kilińskiego, Racławicka, Kossaka, Połaniecka, Maszyńsko, Skłodowskiej-Curie, Spokojna, Słoneczna, Dojazdowa, a także częściowo ulice Jana III Sobieskiego oraz Długosza. Zgodnie z umową obydwa etapy inwestycji powinny zostać zrealizowane do końca września 2023 r. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość. Ta inwestycja to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.