Ogłoszenia

Prace na sieci - przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 21 maja 2024 r. w godzinach 8:00- 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Starą do numeru 424.

Prosimy o zabezpieczenie wody na czas prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rusza pierwsze postępowanie przetargowe w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach"

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach

Termin składania ofert: 2024-06-04 08:00:00
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 2024-06-10 08:00:00
Planowany termin podpisania umowy: 2024-06

Część 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego oraz budowie sieci wodociągowej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego na terenie Gminy Wojkowice, zaprojektowanych w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach.
2. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie następujących robót:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty ziemne,
3) Kanalizacja grawitacyjna sanitarna,
4) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej,
5) Studnie kanalizacyjne żelbetowe oraz studzienki rewizyjne tworzywowe,
6) Rurociągi tłoczne z pompowni sieciowych i z pompowni przydomowych,
7) Sieciowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiorniki z tworzywa sztucznego śr. 2000 mm i śr. 2500 mm, dwie pompy,
8) Przydomowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między
innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiornik z tworzywa sztucznego śr. 1000 mm, dwie pompy,
9) Przewierty sterowane, przeciąganie oraz uszczelnianie rurociągów,
10) Odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach,
2.2. W ramach budowy sieci wodociągowej wykonanie następujących robót:
1) Roboty ziemne i rozbiórkowe,
2) Budowa wodociągów wraz z przełączeniami,
3) Odtworzenie nawierzchni.
2.3. Roboty towarzyszące obejmujące między innymi: koszt zajęcia pasa drogowego; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; koszt organizacji ruchu na czas budowy.
2.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Będzin – 2 egz.
2.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia środków finansowych.

Okres gwarancji
36 miesięcy

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce realizacji: województwo śląskie, powiat będziński, gmina Wojkowice

Ogłoszenie wraz z materiałami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
Link do ogłoszenia

#FunduszeUE

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.

Przerwa w dostawie wody - ul. Sobieskiego

Informujemy, że w zawiązku z uszkodzeniem sieci wodociągowej podczas budowy kanalizacji, dnia 8 maja 2024 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. Plaka. Awaria jest w trakcie usuwania. Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 15:30.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z uszkodzeniem sieci wodociągowej podczas budowy kanalizacji, dnia 29 kwietnia 2024 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Jana III Sobieskiego od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. Plaka. Awaria jest w trakcie usuwania. Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 18:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przyłącz się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z uzyskaniem kolejnego pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Wojkowic w ulicach: Piaski, Jaworznik, Źrałków, Spółdzielców, Jana III Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Piaski, do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej-Curie) informujemy, że przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej w tych rejonach jest już możliwe.

W celu przyłączenia się do sieci należy:
1) wystąpić o warunki przyłączenia do sieci do Spółki Wojkowickie Wody,
2) wykonać przyłącze,
3) nanieść przebieg przyłącza na dołączoną do warunków mapę - przez uprawnionego geodetę,
4) zgłosić przyłącze do odbioru przed jego zasypaniem do Spółki Wojkowickie Wody,
5) po odbiorze przyłącza podpisać umowę na odbiór nieczystości ze Spółką Wojkowickie Wody.

Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) przyłączenie się do funkcjonującej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta jest obowiązkowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji można kontaktować się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: 32 760-20-78 lub 79 wew. 206.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.