Ogłoszenia

Awaria wodociągu w rejonie ul. Piaski

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w rejonie ul. Piaski nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków mieszkalnych przy ul Piaski od ul Spółdzielców, Stara. Szacowany czas usunięcia awarii do godz. 13.00
Za utrudnienia przepraszamy.

Prace na ul Makuszyńskiego i PCK

Informujemy, że wykonawca prac kanalizacyjnych na terenie Wojkowic - firma MACHNIK Sp. z o.o., od dnia 13 listopada br. rozpoczyna pracę związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Makuszyńskiego. W związku z tymi pracami, na czas ich trwania ruch samochodowy w obydwu kierunkach odbywał się będzie ul. PCK.

Prosimy o nieparkowanie samochodów na poboczach ul. Makuszyńskiego i ul. PCK.

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zakręcamy wodę na działki przy ZK

Informujemy, że dnia 20 października 2023 r. ok. godziny 8:00 zostanie zakręcona - na okres jesienno-zimowy - woda na działki przy Zakładzie Karnym.
Prosimy o zabezpieczenie wodomierzy na zimę.

Prace na sieci wodociągowej - 26 września

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 26 września 2023 r. w godzinach 8:00- 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Proletariatu, ul. Nowa, ul. Pułaskiego, ul. Połaniecka, ul. Maszyńsko, ul. Kossaka, ul.Racławicka ul. Kosynierów, ul. Skłodowskiej- budynki zasilane od ul Jana III Sobieskiego w ul Skłodowskiej, ul. Kilińskiego, ul. Spokojna, ul. Słoneczna.


Prosimy o zabezpieczenie wody na czas trwania prac.


Za utrudnienia przepraszamy.