Ogłoszenia

Przerwa w dostawie wody na czas naprawy awarii

Informujemy, że w zawiązku z awarią i pracami na sieci wodociągowej dnia 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 8:00- 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Sucharskiego, ul. Morcinka od skrzyżowania z ul. Fabryczną do ul.Sucharskiego, ul. Kopalniana, ul. Granitowa, ul. Zacisze.

Prosimy o zabezpieczenie wody na czas prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu - ulica PCK

Informujemy, że w zawiązku z pracami przy budowie nowej kanalizacji sanitarnej, w dniach 3-5 kwietnia mogą wystąpić czasowe utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulic: Sobieskiego i PCK. Na czas tych prac skrzyżowanie może być zamknięte dla ruchu samochodowego. Na czas prac Wykonawca wyznaczy alternatywne trasy ruchu dla samochodów.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z awarią na sieci wodociągowej dnia 29 marca 2024 r. nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Sucharskiego, ul. Kopalniana, ul. Granitowa, ul. Zacisze i ul. Morcinka od skrzyżowania z ul Fabryczna do ul. Sucharskiego. Awaria jest w trakcie usuwania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 22 lutego 2024 r. w godzinach 8:00- 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Stara, ul. Piaski, ul. Spółdzielców, ul. Drzymały.

Prosimy o zabezpieczenie wody na czas prac.

Za utrudnienia przepraszamy.