Aktualności z budowy kanalizacji w Wojkowicach

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”, realizowana przez firmę Machnik Sp. z o.o. jest na etapie wykonywania prac budowlano-montażowych na kolejnych ulicach w mieście. Wykonawca zamierza zrealizować jeszcze w tym roku pierwszy etap zadania, który obejmuje ulice: Długosza, Brzeziny, Głowackiego, Rodzinną, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Kasprowicza, Szymanowskiego, Paderewskiego, Gierymskiego, a także częściowo ulice Plaka i Jana III Sobieskiego.
Do 22 września 2022 roku wykonano 6100 metrów kanalizacji sanitarnej.
Zakończone są już wszelkie prace wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Jaworznik i Głowackiego.
Obecnie prowadzone prace budowlano-montażowe w rejonie ulic Zapolskiej, Staffa, Gałczyńskiego i Tetmajera powinny zakończyć się w październiku.
Postępują również prace budowlano-montażowe w ulicy Piaski, natomiast ostatnie urządzenia budowanej sieci zostały zamontowane w ulicy Długosza, w związku z czym Wykonawca może przystąpić do finalnego odtworzenia nawierzchni na tej drodze.
Również w bieżącym miesiącu Wykonawca rozpoczął realizację drugiego etapu zadania, którego wykonanie planowane jest do lata przyszłego roku, a mianowicie w pierwszej kolejności prowadzone są prace w rejonie ulic Ogrodowej i Proletariatu.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.