Standardy odśnieżania

Standard II odśnieżania
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na całej długości.

Standard III odśnieżania
Jezdnia odśnieżana na całej długości
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu >4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.