Prace na ul Makuszyńskiego i PCK

Informujemy, że wykonawca prac kanalizacyjnych na terenie Wojkowic - firma MACHNIK Sp. z o.o., od dnia 13 listopada br. rozpoczyna pracę związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Makuszyńskiego. W związku z tymi pracami, na czas ich trwania ruch samochodowy w obydwu kierunkach odbywał się będzie ul. PCK.

Prosimy o nieparkowanie samochodów na poboczach ul. Makuszyńskiego i ul. PCK.

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.