Siedziba Spółki zamknięta dla interesantów do 9 kwietnia

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) informujemy, że Spółka Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zostaje zamknięta dla interesantów na okres od 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku.
Przypominamy o możliwości załatwiania spraw telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie za pośrednictwem poczty.
Sprawy pilne można będzie załatwić po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.