Odczyty wodomierzy w marcu 2019 r.

Pomiędzy 4-8 marca
-Żychcice (255-392)
-Źrałków, Jaworznik,Drzymały
-Kasprowicza, Karłowicza,Fitelberga
-Fabryczna, Nowa.

Pomiędzy 11-15 marca
-Plaka, Zielone Wzgórze, Kościuszki
-Krzyżówka
-Stara.

Pomiędzy 18-22 marca
-Sobieskiego (1-288)
-Zaułek, Strażacka
-PCK
-Harcerska,Brzeziny
-Długosza.

Pomiędzy 25-29 marca
-Zakłady Pracy.