Budowa kanalizacji - najnowsze wieści

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” jest obecnie na etapie wykonywania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę.


Zakończono roboty w ulicy Rodzinnej, końcowe prace związane z odtworzeniem nawierzchni prowadzone są w rejonie ulic Głowackiego i Długosza. Obecnie wykonawca inwestycji: firma Machnik Sp. z o.o. podstawowy front robót prowadzi na terenie ulic Jaworznik i Piaski. Na terenie miasta pojawiają się kolejne ekipy budowlano-montażowe, a tempo prac intensyfikuje się. W najbliższym czasie rozpoczną się prace w rejonie ulic: Zapolskiej, Staffa, Tetmajera i Gałczyńskiego, a także w ulicy Brzeziny. W okresie wakacyjnym będą również wykonywane roboty zlokalizowane w ulicach, przy których mieszczą się szkoły i przedszkola.
Od rozpoczęcia prac wykonano ponad 4 km kanalizacji sanitarnej.

 


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.