Budowa kanalizacji w Wojkowicach trwa

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”,
W dniu 08 marca zostały zrealizowane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Rodzinnej, w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone odbiory techniczne tego odcinka.
W dniu 08 marca przekazano front robót na ulicy Głowackiego – prace na tej ulicy potrwają około 3 tygodnie, w następnej kolejności firma PBI MACHNIK Sp. z o.o. – Wykonawca robót, rozpocznie prace w rejonie ulicy Gabrieli Zapolskiej.
Trwa kontynuacja robót budowlanych w rejonie ulicy Długosza, które potrwają do końca kwietnia bieżącego roku.
Na dzień 11 marca 2022 r. wykonano: 1389m kanalizacji sanitarnej.
Rozpoczęcie prac w rejonie ulicy Jaworznik zaplanowano na miesiąc kwiecień.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.