Wsparcie dla OSP

W ramach pomocy z walce z epidemią COVID-19, spółka Wojkowickie Wody wsparła nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP Żychcice, OSP Wojkowice i OSP Kamyce) środkami ochrony osobistej. Przekazaliśmy druhom ochotnikom 150 szt. maseczek ochronnych i płyny do dezynfekcji.