Koronawirus nie zagraża wodzie

Epidemia koronawirusa jest obecnie chyba najczęściej poruszanym tematem w krajowych i światowych mediach. Pojawiają się również pytania o bezpieczeństwo w korzystaniu z wody wodociągowej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że nie istnieje zagrożenie dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji WHO „Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus” wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również obecną sytuację, która dotyczy koronawirusa. Eksperci tłumaczą, że nie ma potrzeby stosować dodatkowych środków np. dezynfekcji wody. Proces uzdatniania wody niszczy koronawirusy.
WHO przypomina, że koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków i odpowiadają za 10 – 20 proc. przeziębień i tzw. infekcji grypowych. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy nie są odporne na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, np. chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru, które są powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody.