Nowe taryfy od początku czerwca

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym i odprowadzaniu ścieków, zatwierdziło ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice, na okres 3 lat.
W porównaniu do poprzednich stawek ceny będą niższe odpowiednio: za dostarczoną wodę o 0,05 zł/m3, za odprowadzanie ścieków o 0,01 zł/m3.
Nowe taryfy wejdą w życie od początku czerwca.

 


Decyzja zatwierdzająca taryfy


Nowe taryfy