System zdalnego odczytu stanu wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach informuje, że zaczyna  wprowadzać  zdalny system odczytywania stanu wodomierzy w budynkach wielo-lokalowych oraz w zakładach produkcyjnych. Będzie to duże udogodnienie dla odbiorców usług. Rozwiązanie to jest szczególnie wygodne w przypadku utrudnionego dostępu do wodomierza lub nieobecności właściciela posesji.
System daje  możliwości kontroli stanu instalacji wewnętrznej pod kątem wycieków i awarii,  wykluczy również możliwość pomyłek „ręcznego” odczytu wodomierzy, oraz przyspieszy i zmniejszy koszty odczytów.