Ogłoszenie przetargu na "Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021"

Spółka Wojkowickie Wody ponownie zaprasza zainteresowane firmy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021  (znak sprawy: WW.271.3.2019)

 Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Ogłoszenie o postępowaniu i pliki do pobrania