Prace zaplanowane w tym tygodniu (34)

W 34-tym tygodniu br. pracownicy spółki Wojkowickie Wody poza pracami bieżącymi (park, kosze, przystanki), będą realizowali zadania na ulicach gminnych: Fabryczna (sprzątanie) oraz Głowackiego i Zapolskiej (koszenie, zagrabianie, zbieranie).