Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II

 • Kategoria: UE
 • Opublikowano: piątek, 26, maj 2017 09:30
 • Super User
 • Odsłony: 3741

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II

Środki przyznane zostały w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „Konkurs nr POIiŚ.2.3/2/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020 Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM”). Gmina złożyła wniosek aplikacyjny w ww. konkursie i uplasowała się na 6 miejscu w Polsce (na 106 wniosków), co poskutkowało uzyskaniem niebagatelnego dofinansowania.

8 maja 2017 roku Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, Skarbnik Miasta Wojkowice Marek Skrobek oraz prezes NFOŚiGW pan Krzysztof Kujda podpisali umowę na wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice. Całkowity koszt realizacji projektu to 41.853.761,85 zł, a wysokość dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej wyniesie 21.746.141,81 zł, czyli ponad połowę.

Celem projektu jest:

 1. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym;
 2. Ograniczenie strat wody;
 3. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie korzystania z kanalizacji sanitarnej;
 4. Poprawa warunków sanitarnych;
 5. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wojkowic.

 Planowane efekty Projektu:

 1. Budowa nowej sieci grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w nieskanalizowanych obszarach miasta;
 2. Rozdzielenie części istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową;
 3. Podniesienie efektywności zarządzania majątkiem sieciowym;
 4. Optymalizacja hydrauliczna sieci pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa:

- do 23,3 km grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w obszarach nieskanalizowanych;
- do 24,4 km grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w obrębie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej;
- do 4,8 km kolektorów tłocznych;
- do 5 sztuk przepompowni ścieków o łącznej wydajności: Q = 300 m³/h oraz
- do 230 sztuk przydomowych przepompowni umożliwiających wpięcie do sieci kanalizacji rozdzielczej budynków położonych poniżej osi kanalizacji.

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej), wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Wojkowice, rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Stara, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Skłodowskiej–Curie, Spokojnej, Dojazdowej, Drzymały, Proletariatu, Kilińskiego, Pułaskiego, Nowej, Tetmajera, Staffa, Gałczyńskiego, Głowackiego, Długosza, Brzeziny, Strażackiej, Paderewskiego, Morcinka, Połanieckiej, Racławickiej, Akacjowej, Zapolskiej i ich sąsiedztwie. 

 

Wartość projektu: 41 853 761,85 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 21 746 141,81 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2016r. – 31.03.2023r.

 

W związku z koniecznością zapobiegania i informowania o nadużyciach w realizowanych projektach oraz wypełniając obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o ewentualnych nieprawidłowościach. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko udostępnia specjalny adres e-mail oraz stronę internetową, służące do informowania o podejrzeniu wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości lub nadużycia finansowego:

a) adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

 

Artykuły:

Budowa kanalizacji - najnowsze wieści

Trwa budowa kanalizacji w Wojkowicach

Budowa kanalizacji postępuje

Postępy w budowie kanalizacji

Budowa kanalizacji w Wojkowicach trwa

Budujemy kanalizację w Wojkowicach

Trwają prace przy budowie kanalizacji

Ruszyła budowa kanalizacji w Wojkowicach

Konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” 

Konferencja rozpoczynająca projekt budowy II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach