Odczyty wodomierzy we wrześniu 2019 r.

2-6.09:
-Żychcice 255-392
-Źrałków
-Jaworznik
-Krzyżówka
-Plaka
-Kościuszki
-Zielone Wzgórze

9-13.09:
-Stara
-Kasprowicza
-Fitelberga
-Karłowicza
-Fabryczna
-Nowa

16-20.09:
-Sobieskiego 1-99
-Zaułek
-Strażacka
-Sobieskiego 100-200
-Sobieskiego 201-288
-PCK

23-27.09:

-Długosza
-Harcerska
-Brzeziny
-Zakłady Pracy