Postępowanie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Postępowanie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach".

LINK do postępowania