Prace bieżące - koszenie i przycinka

W bieżącym okresie pracownicy spółki Wojkowickie Wody pracowali na oś Plaka (koszenie, zagrabianie i zbieranie) oraz przycinali gałęzie i odrosty przy ul. Skłodowskiej i ul. Maszyńsko.