Awaria wodociągu na ul. Piaski

W zawiązku z awarią wodociągu na ul. Piaski i trwającymi działaniami naprawczymi, ma miejsce przerwa w dostawie wody dla Mieszkańców ul. Piaski. Przywrócenie dostawy wody planowane jest po godz. 13.00.